Můžeme ovlivnit délku života svého psa?

V dnešní době žijí lidé a psi ve stále užším kontaktu. Není divu, vždyť když se v této uspěchané době na chvíli zastavíme a pohlédneme do očí svého psa, je to pro nás skutečným balzámem na duši. Chlupatých členů domácnosti přibývá geometrickou řadou a společnost se tomuto trendu akčně přizpůsobuje – pes už může páníčka doprovázet téměř všude, vznikají psí školky, salóny krásy, hotely pro psy apod., aby dnešnímu konzumnímu člověku (to je prostě fakt, konzumní životní styl typický pro tzv. vyspělé země ovlivňuje dnes do různé míry nás všechny) péči o psa co nejvíce zjednodušila. A k tomu samozřejmě patří i granule. Mnozí z nás ještě pamatují dobu relativně nedávnou, kdy se pro psa pořizoval mrazák zvlášť na maso z výseku, kupovaly se levné těstoviny po pytlích a denně se vařilo. Dnes je to mnohem jednodušší, nasypou se granule do misky a je „uvařeno“.

Nad čím je třeba se v této souvislosti zamyslet, je zhoršující se zdraví stále větší populace psů a s tím související kratší délka jejich života. Pokud se nad tímto problémem zamyslíme hlouběji, dojdeme zcela jistě k závěru, že jde o problém multifaktoriální – tzn., že se na tom podílí více faktorů více či méně významných. Dobrou zprávou je, že jeden z těch nejvýznamnějších – a tím strava našeho psa bezesporu je – můžeme my sami ovlivnit. Nechci vás zde vybízet k denní přípravě vařené stravy, i když by to bylo samozřejmě nejideálnější, ale doba je prostě jiná a málokdo si dnes časově náročnou přípravu vařené stravy pro psa může dovolit.

Takže to, na co bychom se měli zaměřit je kvalita granulí. Věřím, že většina majitelů psů si štěňátko s tímto předsevzetím pořizuje, naráží ale na problém jak a podle čeho se orientovat v nepřeberném množství krmiv. Bohužel se pak často nechají ovlivnit některým z mýtů, omylů či zavádějících informací, které jsou mezi lidmi silně zakořeněné.

Na základě dlouholetých zkušeností se domnívám, že nejčastější omyly negativně ovlivňující volbu správného krmiva pro psy jsou:

- Tvrzení:

„ Můj pes má po těchto granulích pěkné „hovínko“ a lesklou srst“.

„Můj pes je mladý a žádné problémy nemá.“

Úplná klasika, s tímto tvrzením se setkávám často i u majitelů psů, kteří krmí těmi nejpodřadnějšími granulemi – čili levnými ze supermarketu.  Zákeřné na tom je, že u prvního výroku jsou zneužity ukazatele, které by opravdu mohly naznačovat, že pes je správně živený, takže tvrzení působí velmi věrohodně a logicky. Bohužel to tak často není. Dokonce i u nejlevnějších granulí ze supermarketu lze efektu lesklé srsti a tvarovaného exkrementu lehce docílit: výrobce (velmi zjednodušeně řečeno) vezme tu nejlevnější surovinu, což je většinou sója II. jakosti z rozvojových zemí (= plesnivá), přidá vitamíny na srst (= lesklá srst) a naopak nepřidá vlákninu (= pevný, tvarovaný exkrement). Bez vlákniny, která je ale pro zdraví psa důležitá, je i exkrement menší, což si zmanipulovaný zákazník vysvětlí tak, že pes granule kompletně využil, proto jsou pro zdraví jeho psa plně vyhovující.

Rozhodující není to, jak pes vypadá nyní, ale jak bude vypadat za pár let, jakého věku se dožije. U zmíněného psa s lesklou srstí krmeného podřadnými granulemi začnou postupně propukat různé specifické či nespecifické záněty v těle, alergie, začne mít dříve či později různé zdravotní problémy (trávicí, kožní, selhávání některých orgánů…) a dožije se podstatně kratšího věku, než by se dožít za jiných podmínek mohl. Dnes se mnoho psů nedožije ani 10 let, mnozí umírají dokonce už v 6 – 7 letech, to je smutná pravda.

V tomto případě jsou na tom paradoxně lépe psi citliví, s horší konstitucí (konstituce = vrozený základ, který byl psu dán především geneticky, jeho výchozí zdravotní stav, fyzická i psychická vnímavost, stabilita). Tito psi, pokud jsou nesprávně živeni, začnou mít zdravotní problémy velmi záhy. A majitel je tak nucený se touto otázkou zabývat, a svému psovi nakonec pořídí kvalitní stravu. Naopak psi s velmi dobrou konstitucí mohou být krmeni i několik let špatnou stravou a jejich silný organismus se s tím vypořádává, takže majitel má pocit, že je vše v pořádku. Ale přetížený organismus jednoho dne řekne dost a pes předčasně onemocní a zemře. Takže dojde k paradoxní situaci, kdy pes se špatnou konstitucí je postupem let v daleko lepší kondici (kondice na rozdíl od konstituce není vrozená, ale je aktuálním výsledkem předchozího životního stylu), než pes s výbornou konstitucí, a může se dožít vyššího věku, což by se v případě, kdyby tito dva psi měli stejné podmínky, nikdy nestalo.

- Koupě granulí „známé značky“.

 Tzv. komerční granule jsou relativně drahé, každý je zná, viděl na ně reklamu… Jenže právě reklama útočící ze všech stran, propracovaná obchodní strategie způsobila, že jsou tyto granule známé. Je to jako koupit si určitý prostředek na mytí nádobí proto, že v TV říkali, že právě on je pro naše ruce nejlepší, že budou krásně jemné. V tomto případě ale každá hospodyňka ví, jak je to absurdní tvrzení, prostě reklama.

Zákazníkovi jsou rovněž nabízeny různé „dárky zdarma“, jako nádoby na granule, odměřovací kalíšky, hračky. Zákazník má tak pocit, že s granulemi získává něco navíc. Ale nebuďme naivní, zdarma není nic. Kdo myslíte, že reklamu a tyto „dárky zdarma“ zaplatí? Ano, zákazník v ceně granulí a přitom ani netuší, že svému psovi kupuje – s nadsázkou řečeno – předražené obilí. Všimněte si deklarace – na granulích musí být uveden poměr bílkoviny (proteinu) a tuku. Ale pozor – z toho nevyplývá, kolik z hodnoty bílkoviny je rostlinná bílkovina (obilí) a kolik živočišná (maso, ale také vejce, pokud není blíže specifikované). Na granulích by u hodnoty bílkoviny rozhodně mělo být uvedeno kolik z této hodnoty činí rostlinná, a kolik živočišná bílkovina. A pokud to tam výrobce neuvádí, proč asi?

- Granule mi doporučil veterinář, chovatel.

Veterináři jsou pro majitele psů autoritou v oblasti zdraví jejich miláčka. Jenže veterináři nejsou automaticky výživáři, dietologové, a většina z nich (netvrdím, že všichni, jsou i tací, kteří se o problematiku výživy aktivně zajímají!) vám doporučí krmivo na základě knihy Klíč k určování krmiv (nebo podobné), kterou jim předal obchodní zástupce známé značky, kterou vám veterinář prodává. Je to pro ně pohodlné, granule jim přiveze veterinární distribuční firma, která vozí i léky a může přijet kdykoliv (většinou jezdí k veterináři denně) nebo distributor „známé značky“, který funguje obdobně. Mnoho veterinářů ani nedokáže odpovědět na otázku, co obsahují granule, které nabízí.

Chovatel může být pro nového majitele obdobnou autoritou. Ale pasovat někoho na odborníka v oblasti výživy jen pro to, že „umožní psovi rozmnožit se“ je poněkud ukvapené. Mnoho chovatelů se výživou opravdu zaobírá, shánějí si informace a umějí v tomto směru dobře poradit. Na druhou stranu se ale mnoho chovatelů řídí body popsanými výše, nad stravou se hlouběji nezamýšlejí a budou obhajovat bez hlubších argumentů ty „své“ granule.  Nenapadne je, že by se pes mohl za jiných podmínek dožít vyššího věku a hlavně se bohužel nezamýšlejí nad tím, že nejen nevhodným křížením zaměřeným pouze na fyzické znaky, čili vzhled zvířete, ale i tím, jak krmí rodiče budoucích štěňátek (a někdy i rodiče rodičů..) přímo ovlivňují konstituci štěňátek i dalších následujících generací. A toto jednání „po nás potopa“ se bohužel již nyní negativně projevuje na celé populaci především čistokrevných psů.

- Statistika.

Lépe řečeno její nerespektování. Statistika má svůj význam i zde. Protože vždy existují a budou existovat „výjimky, které potvrzují pravidlo“ a argumentovat právě těmito výjimkami je krátkozraké. Samozřejmě, že existuje pes, který byl celý život krmený podřadnými granulemi a dožil se relativně vysokého věku (evidentně šlo o psa vynikající konstituce) nebo naopak pes krmený kvalitními granulemi, vařenou stravou apod., který měl neustálé zdravotní problémy a vysokého věku se nedožil (i zde sehrála bohužel svou roli genetická výbava).  A pokud toto jako argument používají majitelé, kteří krmí své psy opravdu levnými granulemi, jde spíše o alibismus. (Mimochodem i příprava vařené stravy pro psa má svá úskalí. Například mnoho lidí je přesvědčeno, že pes je masožravec, takže mu dopřává převážně masitou stravu. Tato strava s přemírou živočišných bílkovin a chudá na vlákninu přetěžuje játra, ledviny a další orgány. Pes je všežravec a tomu musí odpovídat složení stravy. U terminologie masožravec vs. všežravec je ovšem třeba vyjasnit si pojmy. Pokud začnete pátrat, zjistíte, že někde označují psa jako všežravce, někde jako masožrace a tohoto slovíčkaření se velmi zneužívá - např. výrobce jedné z na našem trhu nejznámějších značek - kterou lze běžně koupit u veterináře - na svých školeních uvádí, že pes je všežravec, tudíž masa v podstatě moc nepotřebuje. Což je samozřejmě nesmysl. Pokud si představím přímku, na které se nachází na pravé straně masožravec a na levé býložravec, tak pes je rozhodně jasný pravičák, nachází se hned za kočkou, která ve své stravě potřebuje vyšší procento masité stravy než pes. Tzn. dalo by se rovněž říct, že pes je masožravec s částečným podílem rostlinné stravy nebo všežravec s vysokým podílem masité stravy - prostě slovíčkaření...)

- Záměrné časté střídání značek granulí.

S tímto nešvarem se lze setkat také poměrně často. Někteří lidé mají pocit, že psovi prospívá častější střídání granulí, vyplývá to patrně ze záměny pojmů. Všeobecně je neustále – a správně – zdůrazňována pestrost stravy v jídelníčku lidí. Ti si ale tuto veskrze moudrou radu „přenesou“ i na granule, což je samozřejmě nesmysl. Granule samy o sobě by měly mít pestré složení, měly by obsahovat široký komplex kvalitních surovin v ideálních poměrech. Zažívací systém je složitý mechanismus, trávicí enzymy se postupně přizpůsobují složení jídelníčku tak, aby byla strava tělem co nejlépe využita. Tento proces vyžaduje určitý čas. Pokud změníme značku granulí, trávicí enzymy se musí přizpůsobit novému složení, protože granule obsahují jiné poměry bílkovin, rostlinných a živočišných, tuků, sacharidů. To stojí organismus určitou energii navíc a dokud se trávicí systém nepřizpůsobí, nové granule nejsou tělem dostatečně využity, jen „projdou“. Když se nad tím zamyslíte, logicky z toho vyplyne, že časté střídání různých značek granulí je pro organismus zátěží spíše než „pestrou stravou“.

(Střídání značek granulí by mělo své opodstatnění v případě krmení psa levnými, podřadnými granulemi. Ty obsahují různé nevhodné chemické konzervanty, barviva, zchutňovadla apod., na které pes dříve či později zareaguje alergicky. Pokud se granule často střídají, vymění se za jiné, které obsahují jiné nevhodné přídatné látky, a pes si na ty předchozí  nestačí vytvořit alergii. A tak stále dokola. Ovšem v tomto případě snad nikoho nenechá rozum na pochybách, že podobné jednání je pro organismus psa naprosto devastující.)

Při výběru granulí je tedy důležité:

- Všímat si deklarace.

Mnohé se dá vyčíst už přímo z deklarace, která musí být uvedena na každém krmivu. Rozhodně byste tam neměli nalézt tyto výrazy: vedlejší produkty živočišného původu, masové deriváty, vedlejší produkty rostlinného původu, rostlinné deriváty (ani nechtějte vědět, co se za těmito výrazy všechno skrývá!), apod.  Dále by nemělo obsahovat obiloviny bez bližší specifikace – pak mohou být v každé šarži krmiva použité jiné obiloviny, někdy vhodnější, jindy zcela nevhodné – prostě ty, které výrobce zrovna sežene nejlevněji. Krmivo by samozřejmě nemělo obsahovat nevhodné chemické konzervanty, barviva, zchutňovadla, mělo by obsahovat co nejméně soli a rovněž co nejméně častých alergenů (sója, lepek, vejce). U bílkoviny by mělo být uvedeno, zda je živočišného či rostlinného původu, resp. poměr – jak už bylo popsáno výše – a ideálně konkrétní specifikace (u živočišné bílkoviny je rozdíl, zda se jedná o maso nebo vejce). Tuk v krmivu by měl být živočišného původu.

- Komunikovat.

Každý pes, jeho organismus a jeho fungování je individuální, a i kdybyste svému psovi vybrali „ty nejlepší granule na světě“, nemusí mu sedět. Výběr granulí, které budou psovi maximálně prospívat je někdy oříšek – zvláště u citlivých jedinců, takže je třeba trocha trpělivosti, zkoušet a vybrat ideální složení krmiva i např. v rámci jedné značky. Výsledek se z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí. Proto je důležité komunikovat s tím, kdo nám granule doporučil a prodal. Nezřídka se stává, že se majitel začne zajímat o výživu, nastuduje informace, pak vyzkouší doporučené krmivo. Pes má po něm např. průjem, majitel nekomunikuje s tím, kdo mu krmivo doporučil a prodal, a zhodnotí to tak, že krmivo není vhodné a vrátí se k původním granulím, které nejsou sice úplně ideální, ale pes po nich průjem neměl. Přitom důvod mohl být v tomto případě úplně primitivní. Např. přechod byl velmi náhlý a rozdíl v krmivech velký. Pokud pes konzumoval dosud převážně obilné granule (tj. s vysokým obsahem bílkovin rostlinného původu) a byl převeden bez postupného přechodu (dočasné míchání granulí) na granule s vysokým obsahem živočišných bílkovin, může zažívacímu systému chvíli trvat, než se této změně zcela přizpůsobí. Resp. nějakou dobu to trvá vždy, než se trávicí enzymy přizpůsobí novému složení potravy a organismus je tak schopen novou stravu co nejlépe využít, ale ne u všech psů to probíhá stejně. Většina nemá žádný viditelný problém, ale citlivější jedinci mohou mít průjem, který je ovšem pouze dočasný. Nebo se může jednat o nevyhovující druh bílkoviny pro konkrétního jedince. Např. u granulí, kde živočišnou bílkovinu zastupuje ryba. Tyto granule vyhovují většině psů a díky šetrné rybí bílkovině jsou pro mnoho citlivých psů doslova zázračným lékem, který je zbaví dlouhotrvajících zažívacích a kožních problémů. Existují ale i psi, kteří rybí bílkovinu nedokáží strávit, využít. To se ale častěji než průjmem projevuje tak, že pes náhle a bez jakýchkoliv dalších příznaků hubne, přestože dostává dostatečnou dávku granulí. Dalším problémem, v dnešní době stále častějším (a zde se již projevuje genetická zátěž, nevhodné krmení předchozích generací psů) jsou obiloviny. Přibývá psů s přecitlivělostí (v horším případě skrytou) na jakoukoliv, i vysoce kvalitní obilovinu. Pro ty jsou pak ideální granule bez obilovin, obiloviny zde nahrazují bramborové úsušky. Takhle bychom mohli pokračovat dále, ale jak už bylo řečeno, jde o to komunikovat, nevzdávat to hned pokud máte dojem, že doporučené granule psovi nevyhovují. Ta trocha námahy za to opravdu stojí.

 Na závěr se vrátíme k úvodní otázce „Mohu ovlivnit délku života svého psa?“. Jsem přesvědčena o tom, že do určité míry ano. A nejde jen o délku života, ale o jeho kvalitu, zdraví, samozřejmě. Konstituci, genetiku ovlivnit nelze. Ale kondice, ta je přímo závislá na tvé péči, páníčku!

obojky.cz